Predstavitev naše družine

Koroška ribiška družina s sedežem v Dravogradu šteje približno350 ribičev članov in okoli 30 ribičev mladincev. 

Že od leta 1954 upravlja z okoli 250 ha koroških rek. Njene glavne naloge so varstvo in gojitev rib in varovanje vodnih ter obvodnih ekosistemov. 

Sestavljena je iz štirih aktivov: Slovenj Gradec, Dravograd, Ravne na Koroškem, Prevalje-Mežica-Črna.

Sedež Koroške ribiške družine je v Domu koroških ribičev v Dravogradu.

Upravni odbor KRD za mandat 2014-2019 sestavljajo:

Predsednik KRD Tadej Paradiž,  gospodarja Mirko Preglau in Vili Kašnik in predsedniki aktivov: Mravljak Peter, Ajd Darko, Novak Dušan in Blatnik Vlado.

Tajnik in blagajnik KRD je Klara  Lanc  ( tel. 070 470 266).

Vodja čuvajske službe je Janez Pačnik ( tel. 041 403 064 ).