Zgodovina KRD


    Koroška ribiška družina je v sednaji obliki nastala leta 1954. Sedež družine je bil najprej v Slovenj Gradcu, kasneje pa je bil                     prenešen v Dravograd. Predsedniki KRD:
    1954-1955  Ervin Kralj
    1955-1985  Janko Dunaj
    1985-2009  Albin Naglič
    2009-2015 Zvone Ulcej
    2016-          Tadej Paradiž

   Leta 1994 je Koroška ribiška družina zgradila svo Ribiški dom na lokaciji Ribiška pot 11, 2370 Dravograd, v katerem je manjši                gostinski lokal, pisarne KRD in Ribiški muzej. V letu 2004 pa je zgradila še komercialni Ribnik Brdinje na Brdinjah pri Ravnah na          Koroškem.