Skip to main content

www.drustvo-taoin.si

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TAO IN - dru stvo za krepitev telesa, uma in duha

 

Trenutno brskate po naši stari spletni strani.

Vabljeni k ogledu novejše spletne strani na: www.drustvo-taoin.si

                                               Hvala in prijeten pozdrav!

 

Društvo Tao In združuje vse ljudi, ki jih zanima izobraževanje o naslednjih temah:

Samozdravljenje, revitalizacija, pomladitev, osebna rast in duhovna samokultivacija skozi vzgajanje  zivljenjske energije QI, naravne sile in zakoni,  mikrokozmos, makrokozmos, notranja alkimija, misticizem, intuicija, vede zevanje, za s cita pred negativnimi vplivi, skrivnosti borilnih ve s cin, Tai chi, Chi gong, Tao Yin, samokultivacija spolne energije, zdrava prehrana, starodavna znanost in duhovni spisi (I-Ching, Tao teh ching …), preseganje reinkarnacije, nesmrtnost, dolgo zivost, Feng Shui, astrologija …

Dru stvo zdru zuje vse ljudi, ki cenijo prakti cnost, preprostost, modrost,

naravnost in humor.

REDNA LETNA VADBA

   

Ljubljana, Maribor

 

 Sola  Zivljenja & Vecne Mladosti

      
V  Šoli  življenja & Večne mladosti odkrivamo starodavna celostna znanja, večtisočletna odkritja in izkušnje ljudi, ki so se  želeli duhovno dovršiti.
 
V središču poučevanja so veščine, s katerimi pridobivamo, vzgajamo in ohranjamo  svojo življenjsko energijo qi, kot so: TAI JI, QI GONG, DAO YIN- kitajska yoga ter VEŠČINE ZA NEGO SPOLNE ESENCE. Vse omenjene veščine krepijo telo, um in duha ter nas ohranjanjo v zdravju, vitalnosti, mladosti in nas vodijo k duhovni zrelosti.
 
                          “Z MALO SMEHA DO ZDRAVJA, SREČE IN USPEHA”

 

               ZDRAVJE - SAMOZDRAVLJENJE in REHABILITACIJA
V dana snjem  casu smo  ze kar preve c navajeni obiskovati bolni snice, zdravnike in psihiatri cna svetovanja. Zato je presene cenje ali izjema,  ce sre camo povsem zdravega  cloveka, ki
ni odvisen niti od zdravil, niti od drugih ponudb zdravstvene oskrbe.

Starodavni ljudje so svoje zdravje ohranjali s tem, ko so poslu sali zakone narave in ohranjali ravnovesje v telesu, umu in duhu. Zaradi tega niso poznali neozdravljivih bolezni ali nepremagljivih problemov, znali so prisluhniti sebi in  zivljenjski energiji chi, ki se pretaka po telesu. Zjutraj so jo aktivirali, zve cer umirili. V ni cemer niso pretiravali, ne v hrani, ne v spolnosti, mi sljenju,  custvovanju, delu ali  sportni aktivnosti.

Za OHRANJANJE ZDRAVJA je dovolj, da imamo na repertoarju vsakodnevnih aktivnosti jutranjo vadbo za aktivacijo energije, zmerno gibanje, pravilno dihanje, umirjen um in dobro telesno strukturo.

                         

                                         ZA s cITA - FIZI cNA, PSIHI cNA, DUHOVNA
Kadar imamo veliko pozitivne  zivljenjske energije
chi, smo naravno za s citeni pred negativnimi vplivi in stresom. Kadar je na sa  zivljenjska energija v primanjkljaju, smo kot usahel balon, na katerem se pozna vsak pritisk. S pridobivanjem  zivljenjske mo ci pa postajamo vse bolj mo cni, centrirani in odporni na zunanje pritiske in po skodbe. Notranje in zunanje energetske ve s cine (TAI CHI, CHI GONG, TAO YIN-yoga , MIKROKOZMI cNA ORBITA, VE s cINE ZA NEGO SPOLNE ESENCE...) nas prizemljijo, ukoreninjo ter razvijajo sposobnost  sestega  cuta, ki nam pomaga, da hitreje zaznamo nevarnost.          S tem ko se na fizi cnem, prihi cnem in duhovnem nivoju za s citimo pred vdorom negativnih energij v na s osebni in  zivljenjski prostor, postanemo veliko bolj spro s ceni, mirni, notranje mo cni, zdravi in sre cni.

              

 

 

                                 

                                                    OSEBNA IN DUHOVNA RAST
Proces osebne in duhovne rasti je v bistvu pre ci s cevanje na se lastne energije iz grobe v bolj subtilno.  Ta proces vklju cuje razvijanje pozitivnega odnosa do sebe in drugih ter zdrav in ustvarjalen odnos do  zivljenja. Spoznavanje zakonov in skrivnosti sebe kot  cloveka, narave in vesolja nas vodi do dovr sitve telesa, uma in duha ter samouresni citve. S tem, ko se nau cimo sprejemati, uporabljati in shraniti energijo Neba in Zemlje, spoznamo na cin, kako izpolniti svojo duhovno usodo ter prese ci karmo in reinkarnacijo!

                                                 OSEBNA SRE cA - NOTRANJI SMEHLJAJ
Negativna  custva, kot so strah, trema, tesnoba, panika, zamera, jeza,  zalost, depresija, skrbi ipd. v nas ustvarjajo n
otranji stres, ki se mu ne moremo izgogniti, niti ga ignorirati.  V nas se kopi cijo in kopi cijo, ter se lahko v najhuj si obliki tudi manifestirajo kot psihosomatske bolezni, kot je na primer rak ali astma. To je neizogibno,  ce  ze pred tem ne poskrbimo za ozave s canje in sprotno pre ci s cevanje grobe energije. Osnovna ve s cina v  soli  zivljenja in ve cne mladosti je  notranji smehljaj, ki ima neverjetno mo c transformacije negativne energije v pozitivno. Omogo ca nam, da vsak dan ob cutimo sre co, radost in veselje. “Z malo smeha do sre ce, zdravja in uspeha” je na s moto. Ko se znamo smehljati tudi brez razloga, pomeni, da razumemo  zivljenje. Pomeni tudi, da znamo uporabljati lastne, z rojstvom pridobljene mehanizme za vzpostavljanje zdravja, spro s cenosti in sre ce.

                                                    LJUBEZEN - VITALNA SPOLNOST
“Spolna energija je najbolj kakovostna energija, kar se je da dobiti, saj smo se iz nje rodili”.
Taoisti so v ta namen razvili mnogo tehnik, ki ustvarjajo sposobnost mo skega in  zenske, da postaneta multiorgazemska. S sublimacijo spolne energije lahko to osnovno  zivljenjsko mo c uporabljamo za lepoto, vitalnost, mladost, partnerstvo, dru zino, posel,  sport, osebno in duhovno rast. V procesu sublimacije se odstranijo vse mote ce in ovirajo ce  te zave, kot so prezgodnja ejakulacija, neplodnost, spolna neob cutljivost, bolezni spolovil, menstrualne, menopavzne te zave in druge. Ne nazadnje lahko s temi vajami konkretno izbolj samo izgled spolovil in dojk.                                      Naravna posledica izvajanja VE s cIN ZA NEGO SPOLNE ESENCE  povzro ci, da celotno telo iz zareva spolno privla cnost, lepoto, notranjo mo c in ustvarjalnost.

                            

                                        POPOLNA POSTAVA - VITKOST IN VITALNOST

Aktivacija  zivljenjske energije s pomo cjo  CHI GONG-a spro zi proces naravnega izgorevanja odve cnih ma s cob, zato lahko dose zemo lepo postavo brez napornih diet. Celotno telo, dobi ve c krvi, kisika ter uredi metabolizem, odpravlja blokade in zaprtja, o cisti ko zo, jo obnavlja ter zanesljivo in u cinkovito odpravlja celulit! Odve cna telesna ma s coba izgoreva po popolnoma naravni poti in se ne vra ca! Delavnica..

 

                                         MLADOST - REVITALIZACIJA IN POMLADITEV
Z zdravilnim in pomlajujo cim vplivom  zivljenjske energije se krepi in obnavlja celotno telo. Ko za postane mladostno sve za,  cista, svilena in elasti cna, gube se zgladijo, obraz iz zareva ve c energije. Redno
vzgajanje energije ustvarja preto cnost  zivljenjske energije. Tao mojstri so znani po tem, da izgledajo in delujejo 10 do 20 let mlaj si kot so v resnici.  Njihova ko za je mladostno sve za,  cista in elasti cna, beli lasje se pogosto ponovno spremenijo v temne, izognejo se izgubi las, telo je gibko in vitalno  se v poznih letih.
 

 zivljenjsko energijo lahko vzgajamo za:

1. MALO POT:  krepitev zdravja, umirjanje uma in harmoniziranje  custev,

2. SREDNJO POT: osebna in duhovna zrelost, modrost in dolgo zivost,

3. VELIKO POT: izpolnitev in samouresni citev lastne duhovne usode, nesmrtnost.

                                         MODROST - UMETNOST  zIVETI, ZNANJE
 V  soli  zivljenja in ve cne mladosti  spoznamo naravne zakonitosti o delovanju  cloveka, narave in univerzuma; od prehranjevanja, telovadbe, zdravljenja, spolnosti do reinkarnacije, alkimije, zvezdne astrologije do dolgo zivosti in popolne samouresni citve.

Najbolj iskano znanje sveta je prav gotovo umetnost  ziveti!

 
 ce  zelite biti obve s cani o aktualnih dogodkih,
nam na e-mail: naravnapot@hotmail.com preprosto odpisite: DA.

 

domov |tao | aktualno | letna vadba | tabori | delavnice | te caji

in struktor | feng shui | masa za | koristi |  clanki | povezave| kontakt