življenjsko okolje | rastlinstvo | živalstvo | drugo, razno

ANGLEŠKO SLOVENSKO SLIKA OPIS
življenjsko okolje
habitat življenjski prostor, okolje   Pokrajina (okolje) v katerem živi določena vrsta živali.
coniferous forest igličasti gozd   Igličasti gozdovi kot pas obdajajo subarktična področja in alpsko področje na severni zemeljski polobli. Grčava in zakrnela drevesa rastejo ob severni rastni meji ali visoko v gorah. Za ta gozd so značilne smreke (spruce) in jelke (fir), pa tudi ostala drevesa, ki jih najdemo tudi v severnem gozdu (boreal forest). Tovrstni gozd pokriva področja, ki so bila nekoč pokrita z ledeniki. Zato je tukaj tudi veliko jezer, močvirij in rek. To je življenjsko okolje za medveda grizlija (grizzly bear).
deciduous forest listnati gozd   Listnati gozdovi prekrivajo zmernejše geografske širine. Drevesa v zimskem času odvržejo listje. To je na primer primerno življenjsko okolje za črnega in rjavega medveda (black and brown bear).
boreal forest severni gozd   V Severni Ameriki, na severu Evrope in Azije se razprostirajo obširni severni gozdovi, ki so sestavljeni iz iglavcev. Glavne drevesne vrste so smreka (spruce), bor (pine), jelka (fir), trobelika (hemlock) in macesen (larch). To okolje je najbolj pogodu sibirskemu tigru (siberian tiger), sivemu volku (gray wolf), losu (moose), severnemu jelenu (woodland caribou) in krokarju (raven).
grassland travnata pokrajina   Travnati pokrajini pravimo prerija v Severni Ameriki, pampe v Južni Ameriki, veld v Južni Afriki in stepe v Evropi in Aziji. Letno pade med 250 in 760 milimetri padavin, izhlapevanje je visoko, suša je pogosta. Takšno okolje je primerno na primer za bizona (bison).
aquatic vodni, povodni svet   Življenje na Zemlji se je pričelo v morju. Še danes je morski svet pomemben življenjski prostor ali habitat in predstavlja glavno zalogo biološke raznovrstnosti na našem planetu. V igri se štejeta morska slana in sladka voda k povodnemu svetu. Slani vodni svet je posebej primeren za slanovodnega krokodila (saltwater crocodile) in morskega leva (sea lion).
desert puščava   Področja, na katero letno pade manj kakor 250 milimetrov dežja in kjer je izhlapevanje zelo veliko, imenujemo puščava. Dnevna temperatura doseže do 55 stopinj v senci, ponoči pa lahko pade tudi pod ledišče. Okolje je primerno za kamele (camel) in oriks gazele (gemsbok).
highland gorski svet   Gorski in visokogorski svet je zavetišče za muflona (bighorn), kozoroga (ibex) ali vijerogo kozo (markhorn). Pri oblikovanju zavetišča za te živali moramo poustvariti kar najbolj verno naravno okolje s strmimi kamnitimi stenami. Ker so živali plašne, jim moramo nameniti velike kletke.
savannah savana   To je tipična tropska travnata pokrajina, kjer rastejo tudi manjši grmi in drevesa različnih velikosti. Savana nastane povsod, kjer je velika razlika med deževnim in sušnim obdobjem. Savana je lahko gosto poraščena, obstajajo pa tudi področja, kjer dreves skoraj ni. Savano naseljuje veliko živali: sloni (elephants), zebre (zebras), žirafe (giraffes), povodni konji (hippopotamus), levi (lions), gepardi (cheetahs), flamingi (flamingos), noji (ostriches), itd.
tropical rainforest tropski deževni pragozd   Tropski deževni pragozd pokriva področja ob zemeljskem ekvatorju. Tukaj je veliko padavin, rastje pa je izredno gosto in včasih neprehodno. V pragozdu najdemo bengalskega tigra (bengal tiger), šimpanze (chimpanzees), leoparda (leopard), itd.
tundra tundra   To je področje visoko na severu kjer je moč najti le lišaje (lichen), mahove (moss), nizko travo, zakrnelo rastlinje in šaš (sedge). To je primerno okolje za severnega medveda (polar bear), arktičnega volka (artic wolf), kraljevega pingvina (emperor penguin), polarno lisico (arctic fox), tjulenja (seal), severnega jelena (reindeer), polarnega zajca (arctic hare), kite (whales), itd.
rastlinstvo
foliage rastlinje    V kolikor se pri opisu zahtev živali pojavi pojem "more foliage", potem je potrebno v kletko dodati več dreves in/ali drugega rastlinja s skladu z okoljem v katerem živali živijo.
spruce smreka     
pine bor      
fir jelka      
hemlock trobelika      
larch macesen      
sedge šaš      
moss mah      
lichen lišaj      
živalstvo
saltwater crocodile slanovodni krokodil slika slanovodni krokodil   
sea lion morski lev slika morskega leva    
siberian tiger sibirski tiger slika sibirskega tigra   
gray wolf sivi volk      
moose los      
woodland caribou severni jelen, karibu slika karibuja   
raven krokar      
grizzly bear medved grizli slika medved grizli   
black bear črni medved      
brown bear rjavi medved      
polar bear severni medved slika severnega medveda  
bear medved      
camel kamela      
gemsbok gazela oriks slika gazele oriks Latinsko: Oryx gazella
bison bizon      
bighorn muflon      
ibex kozorog      
markhorn vijeroga koza slika vijeroge koze Latinsko: Capra falconeri
Videti jo je mogoče tudi v Ljubljanskem živalskem vrtu.
elephant slon   
zebra zebra      
giraffe žirafa slika žirafe   
lion lev   
cheetah gepard slika gepard   
flamingo flamingo      
ostrich noj      
chimpanzee šimpanz slika šimpanza   
tiger tiger      
leopard leopard      
arctic wolf polarni volk      
arctic fox polarna lisica      
arctic hare polarni zajec      
kit whale      
pingvin penguin      
emperor penguin cesarski pingvin  Latinsko: Aptenodytes Forsteri
seal tjulenj slika tjulenj   
reindeer severni jelen   
panda panda   
rhinoceros nosorog   
hippopotamus povodni konj slika povodnega konja
lowland gorila gorila nižinska  
mandrill mandril  
baboon babun  
razno
zookeeper skrbnik, skrbnica živali      
maintenance worker čistilec, čistilka       
tour guide vodič, vodička      
fence ograja     
adopt animal posvojiti žival    Ko izdelamo kletko in v osnovi pripravimo življenjsko okolje za določeno žival, potem to žival tudi posvojimo. Pravzaprav kletko naselimo z živalmi.
trampet terrain poteptana zemlja   Poteptano zemljo uredimo tako, da znova postavimo originalno vrsto zemljišča. Program dovoljuje popravljanje zemljišča tudi pod drevesi in pot zavetišči za živali
shelter zavetišče    
animal shelter zavetišče za živali    
elevation nagib, višinska razlika   V kolikor žival zahteva večjo višinsko razliko (=want elevation), potem moramo teren dvigniti in dodati skalne robove.
stone cliff kamniti rob, previs    
endangered species zaščitene živali in rastline   Gojenje zaščitenih živali zahteva od nas kar večjo spretnost v igri. Vendar pa rojstvo mladička zaščitene živali pomeni, da bomo dobili več sredstev in donacij.

domača stran | opis igre | nasveti, triki | kopiranje | novice | povezave | slovar izrazov | galerija slik

webmaster
Vse pravice pridržane! © 2002 Andrej Ivanuša, Maribor

Strani so avtorsko zaščitene © 2002 Andrej Ivanuša, andrej.ivanusa@amis.net.
Strani so pripravljene v resoluciji 800x600 za MS Internet Explorer ali Netscape Navigator.
Ta stran je bila spremenjena: 30.10.2006 .