je komentiran program-predstavitev v naslovu navedene vsebine skozi besedo in glasbo, namenjen predvsem otrokom in mladini na slovenskih osnovnih in srednjih šolah ter vrtcih. Stopnji dojemljivosti poslušalcev ga prilagajam sproti,obenem pa tudi željam pedagogov (po dogovoru). Program je bil v slovenskih vrtcih ter osnovnih in srednjih šolah (tudi v šolah s prilagojenimi programi) doslej izveden že več kot

sto osemdesetkrat  in temu primerne so (tako vsaj upam) tudi izkušnje.

   

Skozi program učenci spoznajo slovenska ljudska zvočila in glasbila, njihove osnovne značilnosti, način nastanka zvoka, na kratko tudi način njihovega nastanka in razvoj, predvsem pa način uporabe, igranja in njihov zvok. Glasbila spoznajo skozi izvedbo plesnih viž, v zgoščeni obliki pa se seznanijo tudi z načinom nastanka in razvojem posameznih ljudskih plesov in viž ter značilnostmi plesne glasbe posameznih slovenskih pokrajin, vplivi iz okolice pa tudi z osnovnimi značilnostmi godčevstva sploh.

 

Program poleg nekaterih zvočil zajema predstavitev različnih skupin glasbil

( godala, tolkala, brenkala, pihala - gosli, bajs, pojočo žago, oprekelj, žveglo, trstenke, piščali, bordunske citre, tamburico, drumle, klarinete, lončeni bas… ) in kratek pregled razvoja dvo- in tridobnih plesov.

 

Podrobnosti in vsebinski poudarki so seveda odvisni od starosti in dojemljivosti publike.

Trajanje programa je prilagodljivo, osnovna oblika traja eno šolsko uro, za predmetno stopnjo oz.srednje šole je zaželeno, da je na razpolago nekoliko več časa -po dogovoru (za vrtce nekoliko manj). Program je primeren predvsem za skupine do 200 otrok, ker so predstavitve neozvočene zaradi neposredne akustične izkušnje pa tudi zaradi posebnosti sestave programa- v njem namreč nastopi veliko zelo različnih glasbil, kar bi sicer postavilo dodatne tehnične zahteve.

 

Program je lahko združen tudi z glasbeno delavnico.

V delavnici otroci navadno izdelajo nekaj preprostih ljudskih glasbil in zvočil. Lahko se naučimo tudi kako pesem ali vižo, sicer pa je oblikovanje tovrstnih aktivnosti stvar sprotnega dogovora.  /slika z ene od delavnic- hvala Pokrajinskemu muzeju Murska Sobota,2006/

Za pokušino:

LJUDSKA GLASBILA IN PLESNE VIŽE NA SLOVENSKEM

    Vsebina / Contents :

 

domov / home

samohvala

avtorska

ljudska glasbila

samostojni programi

drugo

skupine

English

kontakt / contact

foto / photo

T.Rauch 2017