Domača stran TRANSPORT TYCOON NA DLANI

Neuradna slovenska stran
NASVETI, TRIKI, POVEZAVE

 

OCENJEVALNI NIVOJI 
ocenjevalni nivoji | kako dosežemo 1000 točk | postajni ocenjevalni nivo | postanimo "tycoon of the century" 


VRSTE OCENJEVALNIH NIVOJEV
Mestna uprava nas ocenjuje in razvršča v različne nivoje. Ti so odvisni od naše učinkovitosti pri prevozu tovora in potnikov. Nivoji so:

STOPNJA (angleško) STOPNJA (slovensko) DOVOLJENE AKCIJE
OUTSTANDING NEVERJETEN lahko rušimo vse stavbe, tudi cerkve in stadione, lahko popravljamo in gradimo postaje
EXCELLENT ODLIČEN lahko rušimo vse stavbe, tudi cerkve in stadione, lahko popravljamo in gradimo postaje
VERY GOOD ZELO DOBER lahko rušimo poslovne in stanovanjske stavbe, lahko popravljamo in gradimo postaje
GOOD DOBER lahko rušimo poslovne in stanovanjske stavbe, lahko popravljamo in gradimo postaje
FAIR USTREZEN lahko rušimo stanovanjske stavbe, lahko popravljamo in gradimo postaje
MEDIOCRE SREDNJE DOBER lahko rušimo stanovanjske stavbe, lahko popravljamo in gradimo postaje
POOR SLAB ne moremo rušiti stavb, lahko pa že popravljamo in gradimo postaje
VERY POOR ZELO SLAB ne moremo posegati v mesto, niti ne moremo popraviti ali zgraditi postaje
APPALING GROZEN ne moremo posegati v mesto, niti ne moremo popraviti ali zgraditi postaje

Ko prvič postavimo postajo v nekem mestu, dobimo oceno ZELO DOBER. Naš nivo upade, če pričnemo podirati drevesa, če spreminjamo pokrajino (dvigovanje, spuščanje) ali če podiramo stavbe v mestu. Če porušimo cestne povezave, se nivo ne spremeni. Če oskrbimo dober prevoz potnikov ali če posadimo drevesa v okolici mesta ali postaje, potem se naš nivo dvigne, vendar največ do ZELO DOBER.

V kolikor je naš nivo nizek, GROZEN ali ZELO SLAB, potem ne moremo niti graditi novih postaj niti dograjevati starih. Pri nivoju SLAB že lahko gradimo postaje. SREDNJE DOBER nivo nam omogoči, da lahko rušimo majhne stavbe v mestu. Z nivojem DOBER lahko podiramo poslovne stavbe. Šele nivo ODLIČEN pa nam omogoči podiranje cerkva in športnih objektov (nogometni in rugby stadion).

REKLAMNA KAMPANJA
V mestu lahko izvedemo majhno, srednjo ali veliko reklamno kampanijo, če nam nivo preveč pade. Slednji dve nista na voljo, če nimamo dovolj denarja na bančnem računu. Izvedba reklamne kampanije ni poceni, je pa koristna, če želimo dvigniti nivo za toliko, da sploh lahko zgradimo kakšno postajo.

Gradnja in rekonstrukcija mestnih ulic.

GRADNJA NOVIH STAVB
Razvoj mesta lahko pospešimo tako, da nakupimo nove stavbe. Takoj opazimo, da se razširi poslovni del mesta, saj se takoj pričnejo graditi pločniki, v naslednjih mesecih pa zrastejo nove poslovne stavbe, ki povečajo število potnikov in pošte. Ker traja gradnja nekaj mesecev, ni priporočljivo prepogosto uporabiti to opcijo. Gradnje mesta ne bomo še bolj pospešili, porabili bomo le velike količine denarja. V zelo velikem mestu (preko 2000 prebivalcev) ta opcija nima nobenega učinka.

GRADNJA STATUE
V sredino mesta lahko postavimo lastno statuo. Te ni mogoče porušiti, ko je enkrat postavljena. Nivo vseh lastnih postaj v mestni okolici naraste takoj za 10 odstotkov in s tem pridobimo kar dobro prednost pred nasprotniki. Cena postavitve kipa pa ni majhna.

ZAKUP TRANSPORTNIH PRAVIC
To je zelo draga opcija, vendar vsi potniki in ves tovor prispe le na naše postaje, nasprotniki pa čakajo leto dni, da sploh vidijo kakšnega potnika. Velikokrat družbe, ki so finančno slabe, najavijo bankrot ali zaprejo postaje v takem mestu. A obstajajo cenejši načini, da uničimo nasprotnika.

GRADNJA MESTNIH ULIC
Porušimo lahko le tiste ulice v mestu, ki imajo prost konec. Cest v krogih ne moremo podreti, prav tako tudi ne mostov. V kolikor želimo vplivati na urbanistični razvoj mesta, potem moramo ceste podreti na začetku igre, podreti še kakšno hišo in postaviti lastne ceste. Ko postanemo lastniki cest v mestu, jih lahko kasneje nadomestimo s tirnicami in postavimo postaje v sredini mesta. Spreminjanje ulic ne vpliva na naš ocenjevalni nivo.

 

kako dosežemo 1000 točk >>>

 

domača stran | za začetnike | nasveti | triki | pregledi | glasba | povezave | brošure 

Strani so avtorsko zaščitene © 2000-2008 Ivanuša Andrej, Maribor. 
Vse morebitne napake na teh straneh in pripombe naslovite na andrej.ivanusa@amis.net
  Stran je bila obnovljena: sreda, 05. december 2007