Domača stran TRANSPORT TYCOON NA DLANI

Neuradna slovenska stran
NASVETI, TRIKI, POVEZAVE

 

MEGAPOSTAJE 
postaje | megapostaje | razvoj postaj 


OSNOVNI POJMI
V igri je omejeno število postaj na 250. V veliki meri lahko to omejitev premagamo tako, da različne postaje zgradimo skupaj. Tako dobimo združeno ali sestavljeno postajo. Posamezne postaje se morajo med seboj dotikati vsaj z enim od vogalov.

  Levo združena postaja, desno megapostaja

Na levi sliki je prikazana sestavljena postaja. Na desni sliki pa je bil umaknjen (izbrisan, porušen) eden izmed stičnih elementov (tovorna postaja), a postaja je še vedno sestavljena in deluje kot ena postaja. Še bolj presenetljivo pa je, da je mogoče porušeno postajo postaviti na drugi strani skupne postaje pod pogojem, da se z njo stika vsaj v enem vogalu. Tako lahko postajne elemente rušimo in jih postavljamo na drugih mestih. Širjenje je dovoljeno nekaj kvadratkov od začetne točke in tako dobimo mega postajo.

Uporabljeni pojmi:

Vrste postaj

Avtobusna postaja
Tovorna postaja
Železniška postaja
Pristanišče
Letališče
Heliodrom

Velikost železniške postaje

1x1, 1x2, 1x3, 1x4, 1x5 – en tir in dolga 1…5 kvadratkov
2x1, 2x2, 2x3, 2x4, 2x5 – dva tira in dolga 1…5 kvadratkov
3x1, 3x2, 3x3, 3x4, 3x5 – trije tiri in dolga 1…5 kvadratkov
4x1, 4x2, 4x3, 4x4, 4x5 – štirje tiri in dolga 1…5 kvadratkov
Močneje označene so najbolj uporabne postaje.

Prestavljanje postaje

To pomeni, da zbrišemo celotno postajo in jo potem znova postavimo 1…8 kvadratkov vstran. S tem postaja zadrži domače mesto in svoje ime. Prestavi se njen izvor (station origin), stekališče pa se ne razširi.

Izvor postaje

Kvadratek postaje, ki vsebuje njeno ime, imenujemo izvor postaje. To je vedno gornji kvadratek posamezne postaje ne glede na njeno vrsto. Pojem izvora se spremeni pri sestavljenih in pri mega postajah. V tem primeru je lahko ime (izvor) postaje tudi na praznem kvadratku.

Sestavljena postaja

Postaja, ki je sestavljena iz dveh do petih vrst postaj (železniška, avtobusna, tovorna, letališče, pristanišče). Postaje se morajo dotikati med seboj vsaj v oglišču.

Mega postaja

Postaja, ki je sestavljena iz dveh do petih vrst postaj. Razvije se iz sestavljene postaje tako, da se posamezne vrste postaj preselijo nekaj kvadratkov vstran.

Selitev postaje

Selitev postaje najlaže opravimo s pomočjo avtobusne in tovorne postaje. Na primer, zbrišemo avtobusno postajo in jo ponovno postavimo na drugi strani tovorne postaje. Potem zbrišemo tovorno postajo in jo ponovno postavimo na drugi strani avtobusne postaje. Mega postaja razširi svoje stekališče, njen izvor pa ostane na istem mestu.

Stekališče postaje

To je vplivno področje (merjeno s kvadratki) postaje. S tega področja se na izbrani postaji nabirajo dobrine, ki jih potem v igri prevažamo. Stekališče je mogoče videti v igri v obliki vijolične mreže, če pri postavljanju postaje vklopimo gumb za prikaz stekališča.

Sidro postaje

Začetni element (kvadratek) mega postaje. Prvo sidro imenujemo prvi element postaje, običajno izvor postaje.

Največji obseg

Največji obseg postaje je največje področje (stekališče), ki ga postaja lahko doseže. Na podlagi eksperimentov je bilo odkrito, da znaša ta obseg največ 11 kvadratkov (ali manj) od izvora oziroma od sidra postaje.

CENA GRADNJE
Koliko nas stane posamezna operacija selitve postaje? Vrednosti so podane v funtih in tiste na začetku igre. Kasneje se te povečajo za rast inflacije, ki smo jo opredelili v nastavitvenem meniju. Konstrukcijski stroški so nastavljeni na "srednje", v ceni ni upoštevano "čiščenje" kvadratka (kvadratek na polju, kvadratek z drevesi, skalami).

Brisanje posamezne postaje

50£ na kvadratek postaje

Avtobusna, tovorna postaja

Osnovni stroški 200£ = 1E (1 enota)
Ti dve postaji sta najcenejši, zato ju največkrat uporabimo za selitev in ustvarjanje mega postaje

Pristanišče

Osnovni stroški 350£ = 1,75E
Druga najcenejša varianta, a nam ni vedno na voljo. Če je alternativa letališče, je včasih mogoče bolje izkopati kanal in postaviti pristanišče kot sidro nove mega postaje.

Železniška postaja (1x1)

Osnovni stroški 200£ kvadratek + 200£ postaja = 2E
Uporabimo jo le, če nikakor ne moremo prestaviti avtobusne in tovorne postaje. Če je čas pomemben, uporabimo postajo 1x5.

Helioport

Osnovni stroški 600£ = 3E
Zelo je uporaben kot prvo sidro.

Letališče

Osnovni stroški 600£ = 3E na posamezen kvadratek, kar skupaj znaša pri velikem letališču 6x6x600£, kar je skupaj 21.600£ ali 108E.

NAJVEČJI OBSEG
Največji obseg mega postaje v TTDLX je omejen. Znaša pa od 8 do 16 kvadratkov, odvisno od tega v katero smer postajo razširjamo. Na sever (gor) ali na zahod (levo) je najbolje, je pa tudi odvisno od vrste pokrajine v kateri igramo. Gor in levo je mogoče postajo seliti največ za 11 kvadratkov. V primeru, da je kot prvo sidro uporabljena železniška postaja ali letališče, pa lahko postajo v smeri gor in levo selimo tudi za 16 kvadratkov. Če je prvo sidro pristanišče, je razdalja 13 kvadratkov.

 

Železniška p.

Letališče
Heliodrom

Pristanišče

Avtobusna p.
Tovorna p.

Selitev gor in levo

16

16

13

11

Selitev gor in desno

10

10

9

9

Selitev dol in desno

9 (8)

9 (8)

8 (7)

8 (7)

Selitev dol in levo

9 (8)

9 (8)

8 (7)

8 (7)

V kolikor širimo postajo v različne smeri, se maksimalni obseg zmanjša. Pri selitvi postaj in pri razvoju sestavljene postaje v mega postajo najprej shranimo igro in preverjamo različne postavitve. Pred selitvijo je potrebno pregledati tudi mestno upravo, če imamo dovolj visok nivo zaupanja, da lahko gradimo postaje. Včasih ni več mogoče postaje spreminjati, če dosežemo največji obseg. Zato je bolje širiti postajo za en kvadratek manj kakor znaša maksimum. Kasneje lahko s pomočjo avtobusne in tovorne postaje spremenimo izgled in polje dosega (stekališče) postaje.

V kolikor dobimo pri selitvi postaje sporočilo "station too spread out", pa je potrebno uporabiti tudi operacijo prestavljanja postaje.

TRIK PRI PRESTAVLJANJU POSTAJE
Največja razdalja za prestavljanje postaje je 8k (gor+levo, itd.). A navadno je manjša, še posebej, če je blizu izvor druge postaje. Zato pred prestavljanjem postaje vedno preverite razdaljo od druge postaje do točke od koder umikate postajo in do točke kamor želite postajo postaviti. Vaš premik ne more biti daljši od prve izmerjene razdalje.

 

razvoj postaj >>>

 

domača stran | za začetnike | nasveti | triki | pregledi | glasba | povezave | brošure 

Strani so avtorsko zaščitene © 2000-2008 Ivanuša Andrej, Maribor. 
Vse morebitne napake na teh straneh in pripombe naslovite na andrej.ivanusa@amis.net
  Stran je bila obnovljena: sreda, 05. december 2007