Domača stran TRANSPORT TYCOON NA DLANI

Neuradna slovenska stran
NASVETI, TRIKI, POVEZAVE

 

POSTAJE 
postaje | megapostaje | razvoj postaj 


OD NAJMANJŠE DO NAJVEČJE
Najmanjša postaja je dolga 1 kvadratek in ima en tir (1x1). Največja postaja pa je dolga 5 kvadratkov in je široka štiri tire (4x5). Ob pravilni postavitvi dohodnih in odhodnih tirov lahko takšna velika postaja oskrbi 16 do 20 vlakov brez velikih zastojev. V igri je mogoče postaviti 250 postaj. Za postajo se šteje poleg postajnih poslopij za različna transportna sredstva tudi boja na morju. Ker imamo lahko v igri na voljo do 30 mest in na vsako mesto 12 vrst industrij, kar pomeni skupaj 360 možnih postaj, hitro pridemo do končnega števila postaj.

ZDRUŽENE POSTAJE
Če pa postaje združimo drugo ob drugo, pa se takšna skupna postaja šteje kot ena postaja. Takšen konglomerat potem sprejema cestna vozila, železniška vozila, ladje in letala. Prav tako je mogoče tovor na takšnih postajah pretovarjati med različnimi transportnimi sredstvi. Ne moremo pa postaviti več železniških postaj drugo ob drugo. V mestu sicer lahko postavimo več železniških postaj, vendar morajo biti te med seboj oddaljene toliko, da se njihova vplivna območja ne pokrivajo. Vplivno območje je polje okrog postaje, ki prikazuje s kakšnega področja se na postajo stekajo dobrine, pošta in potniki. Tako je zelo pomembno načrtovanje postavitve postaje v mestih že na začetku igre. Postaje ne smemo postaviti preblizu središča mesta, saj s tem zaviramo razvoj mesta. Prav tako pa tudi ne preveč vstran iz mesta, saj se potem tovor ne steka na postajo. Pri velikih mestih bomo postavili tudi več postaj, da bomo čim bolj pokrili mestno območje.

Že na začetku zgradimo postajo, ki je dolga pet kvadratkov. Širina postaje pa je odvisna od več različnih pogojev. V velikem mestu, ki ima ob sebi tudi kakšno industrijo je nujno, da postavimo največjo postajo. V manjšem mestu pa zadostuje že postaja z dvema tiroma in obvoznim tirom. Če razmišljamo, da bomo kasneje postajo širili, potem tudi zakupimo zemljišče ob postaji, da preprečimo širitev mesta na zemljišča predvidena za širitev postaje. Za zelo obremenjene postaje, kjer tovor enakovredno nalagamo ali razlagamo in ležijo ob velikem mestu, kjer bo veliko potnikov, poštnih vreč in vreč z vrednostmi, pa je potrebno predvideti veliko manipulativnega prostora za odhodne in dohodne tire ter več remiz.

ENOSTAVNA POSTAJA
Dvotirno progo zaključimo s postajo široko dva tira in dolgo pet kvadratkov. Pred postajo naredimo povezavo X in dostop do postaje opremimo z dvosmernim signalom. Na drugi strani postaje postavimo vzporedno dve remizi. Takšna postaja sprejme od dva do štiri vlake. Je relativno poceni in ne zaseda veliko prostora. Ni pa zelo učinkovita, saj le posamezen vlak lahko zapusti postajo ali vanjo zapelje. Če se pokvari prav na vhodu v postajo, potem zapre dostop tudi ostalim vlakom. Včasih lahko pride tudi do prometnega zamaška, zato moramo imeti takšno postajo vedno na očeh.

POSTAJA TIPA RO-RO
Te vrste postaje so najbolj učinkovite. Vlaki prihajajo na postajo z ene strani in odhajajo z druge. Vlaki s pomočjo vhodnih dvosmernih signalov sami izberejo dohodni tir. Če so vsi štirje dohodni tiri zasedeni, potem vlak izbere obkrožni tir in ponovno poskuša priti na postajo. Remiza je locirana na tisti progi, ki jo prevozijo vsi vlaki. Vse tire je potrebno opremiti z enosmernimi signali, da vlaki peljejo v prave smeri. 

Osnovna postaja tipa RO-RO

Na sliki je osnovna postaja tipa RO-RO (roll on - roll off). Iz nje pa je mogoče izpeljati še bolj zamotane postaje, ki še izboljšajo učinkovitost postaje. Postaja tipa RO-RO naj bo največja s štirimi tiri in dolga 5 kvadratkov.

Velika RO-RO postaja

Na sliki vidimo veliko izpeljanko postaje RO-RO s štirimi remizami, ki omogočajo hitro popravljanje vlakov pri njihovem uvozu na postajo. Izvozni tiri pa pospešijo izvoz vlakov s postaje.

 

megapostaje >>>

 

domača stran | za začetnike | nasveti | triki | pregledi | glasba | povezave | brošure 

Strani so avtorsko zaščitene © 2000-2008 Ivanuša Andrej, Maribor. 
Vse morebitne napake na teh straneh in pripombe naslovite na andrej.ivanusa@amis.net
  Stran je bila obnovljena: sreda, 05. december 2007